Lư Hương Đá

100

  • Đèn Thờ , Lư Hương Đá được sử dụng trong các khu vực tâm linh như đình chùa, miếu mạo, nhà thờ họ, khu lăng mộ đá… Đèn Thờ , Lư Hương Đá được xem là đồ thờ đá quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với nơi tâm linh. Thông thường, đèn đá thờ cúng được bố trí lắp đặt thành 1 đôi. Xen kẽ là các mẫu lư hương bằng đá hoặc cạnh linh vật Hạc đá.

    Tạo nên sự trang nghiêm của nơi thờ cúng

    Kích Thước Của Đèn Đá , Lư Hương Đá:

    Đèn Đá : cao 150cm , rộng 39 cm

    Lư Hương Đá : cao 89cm , rộng 69cm

Liên Hệ Tư Vấn: 0924.262.777
0924.262.777