cuốn thư đá ,bình phong đá đẹp 10

100

Kích thước cuốn thư: tùy theo khuôn viên, diện tích cũng điều kiện kinh tế nhưng phải tuân theo phong thủy thước lỗ ban như: 127 (cm), 133 (cm), 147 (cm), 155 (cm), 167 (cm), 197 (cm), 217 (cm), 235 (cm), 255 (cm), 275 (cm), 281 (cm), 300 (cm), 342 (cm), 367 (cm), 390 (cm) 450 cm , 520 cm,….

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Liên Hệ Tư Vấn: 0924.262.777
0924.262.777